Norrtälje historia

Historia

Genom att man funnit ett hundratal fornlämningar i dagens Norrtälje har historiker kunnat fastslå att människor har levt här sedan yngre järnåldern. Det ska däremot dröja till 1298 innan det finns skriftliga tecken från staden. Det är då i en skrift där ordet ”in Telgium” nämns. Man tror att under det århundradet även fanns en handelsplats just där Norrtäljeviken sträcker sig in.

År 1409 benämns området som ”Norra Taelgha” vilket översatt skulle bli Norr Tälje. Det då för att tydligt skilja sig mot Södertälje som låg en liten bit söderut.

Stadsrättigheter gavs till staden 1622 och staden byggdes upp med en tydlig stadsplan. Antalet invånare växte mycket fort vilket till stor del berodde på att en hel del tyska vapensmeder bjöds in att bosätta sig här. Målet var att utveckla det gevärsfaktori som kungen anlagt här. Dessa smeder fick som ”tack för hjälpen” rätt till borgerskap vilket gjorde att de kunde bedriva handel med andra länder. Däremot drogs detta privilegium in 14 år senare vilket gjorde att handeln minskade markant. Man räknar med att ca 600 personer bodde på orten under 1600-talet och än färre skulle det bli.

År 1719 steg delar av den ryska flottan i land och brände ner staden. Detta då som ett led i det Stora Nordiska Kriget som inte långt därefter skulle ta slut. När branden hade lagt sig kunde invånarna se en näst intill helt nedbränd stad framför sig. Sju år senare var kyrkan uppbyggd och ytterligare fyra år senare stod rådhuset klart. Med andra ord tog det riktigt lång tid för Norrtälje att resa sig ur askan och återgå till en befolkad ort. Men med små steg byggdes orten upp och i slutet av 1700-talet fanns här en hel del mindre industrier vilka låg till grunden för utvecklingen.

När så kriget ännu en gång kom till staden bestämdes det att gevärsfaktoriet var värt att försvara med extra många soldater. Det var det Finska Vinterkriget som skapade oro i riket men befolkningen behövde aldrig fly sina hem så som skedde vid förra krigshärjningen. Staden förblev svensk och vapentillverkningen kunde fortgå. Detta fram till 1840-talet då man slutade med tillverkningen här.

Det som sedan var avgörande för stadens framväxt var att den utvecklades till kurort. I mitten av 1800-talet var det en av de mest besökta kurorterna kring Östersjön med ett flertal olika bad och behandlingar. Detta syns i Norrtälje idag då flera hotell ligger i byggnader som var kända kurortsanläggningar på 1800-talet.